• Testugintzatik inprobisaziora: ahozko eta idatzizko komunikazio eraginkorraren gakoak. 3. edizioa

Testugintzatik inprobisaziora: ahozko eta idatzizko komunikazio eraginkorraren gakoak. 3. edizioa

0,00


Datak: 2023/11/03 – 2023/12/15

Iraupena: 15 ordu

Hizkuntza: Euskara.

Modalitatea: Online.

 • Ahoz eta idatziz egoki komunikatzen jakitea nahitaezkoa da gurea bezalako gizarte batean. Ez dago lanbide edo jardun esparrurik, komunikazio egokiaren beharrik ez duenik. Komunikazioan trebatzea, komunikazio-egoerak egoki kudeatzen ikastea da, hots: komunikazio-egoera bakoitzean aurrez finkatu dugun xedea lortzeko behar den guztia planifikatu eta gauzatzen ikastea. Ikastaro honetan, era guztietako komunikazio-egoerak jorratuko ditugu, lan arlokoak zein sozial edo pribatuak. Kontua ez da, beraz, ahozko edo idatzizko diskurtso “ederrak” egitea, lortu nahi duguna lortzen lagunduko diguten diskurtsoak egitea baizik. Hots, diskurtso egoki edo eraginkorrak. Abiatu, idatzizkotik abiatuko gara, horretantxe baititugu arazo eta gabeziarik nabarmenenak. Gainera, testua da diskurtso ororen oinarri: testuak huts egiten badu, denak egiten du huts. Testu eraginkorrak sortuko baditugu, hiru alorrok landu beharko ditugu: sormen mekanismoak, diskurtsoa egituratzeko aukerak eta formulazio estrategiak. Formulazio lanketaren amaieran, hizkera xaloa (plain language) aldarrikatuko dugu eta, horren eskutik, Ahozko Testu Idatzia (ATIa). Testu egokirik gabe ez dago diskurtso eraginkorrik. Hala ere, testu ezinago egoki baten eraginkortasuna zapuztuta gera liteke ahotsa edo gorputz mintzaira desegokiro erabiliz gero. Bi horiexek dira, hain zuzen ere, gure ibilian jorratuko ditugun hurrengo alorrak. Diskurtso eraginkorrak sortzen trebatu eta gero, baina orduan bakarrik, has gaitezke testuaren morrontzatik askatzen, eta hartara egoki inprobisatzeko lehen urratsak egiteko aukera izango dugu. Aukeran labur samarra izanik, ikastaro honetan nekez iritsiko da inor behin-betiko komunikazio-bikaintasunera, besteak beste horrelakorik ez dagoelako. Segurta dezakeguna, aldiz, hauxe da: ikastaroan zehar aski arrasto, orientabide eta tresna eskainiko ditugula, gero bakoitzak bere komunikazio gaitasuna lantzen jarraitu ahal izan dezan.

 • Helburu orokorrak

  1. Komunikazio-egoerak, idatzizkoak zein ahozkoak, egokiro aztertu eta kudeatu.

  2. Komunikazio-egoera formal bakoitzari ezartzen zaion helburua lortu ahal izateko moduko diskurtsoa planifikatu, horretarako testu, ahots eta gorputz-hizkeraren alorretan erabaki egokiak hartuz.

  3. Diskurtsoak jendaurrean gauzatzen trebatu: egoera horrek hasieran sortzen duen izua gainditu, ahots erregistroak zabaldu, gorputza eta espazioa egoki baliatu.

  4. Inprobisazio bidean lehen urratsak egin, apurka-apurka testutik askatuz.

  5. Jendaurreko nortasuna landu eta finkatzen hasi.

  Helburu operatiboak

  1. Ideien arteko lotura ezkutuei igartzeko gaitasuna hobetu.

  2. Objektu fisiko nahiz moralei hainbat ikuspuntutatik begiratzen ohitu.

  3. Testua egituratzeko aukerez jabetu, eta kasu bakoitzean eraginkorrena hautatzen ikasi.

  4. Diskurtsoaren formulazioa indartzen ikasi (noiz behar den, eta nola egin litekeen).

  5. Hitzen bidez objektuak “eraikitzen” ikasi.

  6. Baliabide poetiko-erretorikoak diskurtsoa indartzeko erabili.

  7. Euskararen beraren baliabideak ezagutu, aktibatu eta erabili (hitz-elkarte, lokuzio, atsotitz…)

  8. Hizkera xaloan (plain language) trebatu, horretarako behar diren estrategiak garatuz.

  9. Ahozko Testu Idatziak (ATIak) idazten ikasi.

  10. Norberaren esateko gaitasuna areagotu (ozentasuna, ebakera, lastertasuna, pausa-isiluneak…).

  11. Ahotsaren kudeaketa erretorikoan trebatu.

  12. Gorputz mintzairaren osagaiak egoki kudeatu (begirada, kokapena, keinu-imintzioak, tramankulu lagungarriak…)

  13. Diskurtsoaren bidez, aldiro komeni zaizkigun distantziak eta erregistroak eraiki.

  14. Gidoi erretorikoren sortzen eta erabiltzen hasi.

  15. Inprobisaziorako lehen urratsak egitea.

  16. Jendaurreko izua gainditu.

  17. Jendaurreko nortasun/irudia lantzea, nork berea.

 • Ahoz eta idatziz komunikazio gaitasuna hobetu nahi duen edonorentzat, dena dela ere bere lanbide eta jardun esparrua. Kontuan izan hau ez dela hizkuntza ikastaroa, komunikazio estrategiei buruzkoa baizik. Ikastaroari etekinik aterako bazaio, beraz, ezinbestekoa da euskaraz hitz egiten jakitea, hizkuntza gaitasun normala izatea euskaraz. Bestalde, ikastaroan landuko ditugun jarrera eta gaitasunak beste edozein hizkuntzatan ere baliatzeko modukoak dira.

 • Ikastaroak praktikari emango dio lehentasuna, alegia, komunikazio-egoera benetako zein asmatuen kudeaketari, eta praktika horren argigarri den neurrian soilik jorratuko dugu teoria.

  Funtsean, komunikazio-egoerak simulatzea izango da gure prozedura, eta egoera horietako bakoitzean gure xedea lortzeko moduko diskurtsoak eraikitzen saiatuko gara. Ariketa asko egingo ditugu, beraz, bai idatzizko diskurtsoetan bai ahozkoetan.

  Ariketa horietako gehienek sormena eskatzen dute, eta gure eskarmentuak diosku sormen prozesuak hobeto garatzen direla talde dinamika baten baitan. Gainera, oratorian badira alderdi batzuk bakarka nekez landu daitezkeenak: jendaurreko izua gainditzeko, esaterako, ez dago jendaurrean aritzea beste erremediorik.

  Arestian esana kontuan hartuta, ikastaroa 6 online saioren bidez garatuko da, eta saio horietako bakoitzean etxekolan bana esleituko zaie parte hartzaileei, bakoitzak bere kasa egin dezan, ikastaroaren plataforma erabiliz.

  Ordu eta hiru laurdeneko saioak izango dira, eta bakoitzean esleituko den etxeko lana 45 minututan egiteko modukoa izango da, gutxi gorabehera.

  Online saioak ostiral arratsaldez izango dira beti (17:00etatik 18:45etara), eta hauxe izango da ikastaroaren egutegia (2022ko datak):

  • Urriak 21, ostirala (17:00-18:45)
  • Urriak 28, ostirala (17:00-18:45)
  • Azaroak 4, ostirala (17:00-18:45)
  • Azaroak 11, ostirala (17:00-18:45)
  • Azaroak 18, ostirala (17:00-18:45)
  • Azaroak 25, ostirala (17:00-18:45)
  • Ikastaroaren izaera dela eta, nahitaezkoa da online saioetan zuzenean aritzea. Nolanahi ere, kasuren batean hori ezinezkoa dela frogatzen bada, ikastaroaren martxa grabazioaren bidez jarraitu ahal izango da.
  • Saio bakoitzean proposatutako etxekolanak, hurrengo saioa baino lehenago bidaliko dira (ikastaroaren plataforma erabiliz), eta irakasleak ebaluatu egingo ditu.
  • Lehen saioren aurretik etxekolan bat egin beharko da, irakasleak izango duen taldea nolakoa den irudikatu ahal izan dezan.

  Ikasleak Interneterako konexio egonkorra izan beharko du. Era berean, online saioetan parte hartzeko, bere ordenagailuan edo gailu mugikorrean Zoom bideokonferentzia-aplikazioa instalatu beharko du. Aplikazioa esteka honetan eskura daiteke: https://zoom.us/download #client_4meeting


Antolatzailea

Testugintzatik inprobisaziora: ahozko eta idatzizko komunikazio eraginkorraren gakoak. 3. edizioa

Babeslea

Testugintzatik inprobisaziora: ahozko eta idatzizko komunikazio eraginkorraren gakoak. 3. edizioa

Irakasleak

Joxerra Garzia Garmendia<br />
<br />
Filosofian eta Kazetaritzan lizentziatua, Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Publizitatean doktore (EHU, 1999), ahozkotasunaren eta bereziki bertsolaritzaren ikerketa jorratu izan du. Bertsolaritzari buruzko lan ugariren egile, bere ikuspegiaren laburpena 2021ean Etxepare Institutuak argitaratutako Bertsolaritza liburuan aurki daiteke (PDFa sarean, lau hizkuntzatan). Ahozko literaturari dagokionez, Oral Tradition aldizkariak bertsolaritzari eskainitako ale monografikoaren zuzendari izan zen, eta ale horretako lau artikuluren egile. Ikastaro honekin estuago lotuta, Jendaurrean Hizlari liburuaren egile da, unibertsitateko zenbait ikasketatan testu liburu gisa erabiltzen dena. Bestalde, hainbat erakundek antolatutako oratoria ikastaroak ematen ditu 2013an erretiroa hartu zuenetik. Idazle gisa, ia genero guztiak landu ditu (narrazioa, poesia, saiakera...), eta hainbat literatur sari irabazi (Donostia Hiria narrazioan, Irun Hiria eta Espainiako kritikarena poesian, Baporea gazte literaturan, ...), 2009an, Gipuzkoako Foru Aldundiak Abadia Saria eman zion, euskararen alorrean egindako lanengatik.
Joxerra Garzia Garmendia

Filosofian eta Kazetaritzan lizentziatua, Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Publizitatean doktore (EHU, 1999), ahozkotasunaren eta bereziki bertsolaritzaren ikerketa jorratu izan du. Bertsolaritzari buruzko lan ugariren egile, bere ikuspegiaren laburpena 2021ean Etxepare Institutuak argitaratutako Bertsolaritza liburuan aurki daiteke (PDFa sarean, lau hizkuntzatan). Ahozko literaturari dagokionez, Oral Tradition aldizkariak bertsolaritzari eskainitako ale monografikoaren zuzendari izan zen, eta ale horretako lau artikuluren egile. Ikastaro honekin estuago lotuta, Jendaurrean Hizlari liburuaren egile da, unibertsitateko zenbait ikasketatan testu liburu gisa erabiltzen dena. Bestalde, hainbat erakundek antolatutako oratoria ikastaroak ematen ditu 2013an erretiroa hartu zuenetik. Idazle gisa, ia genero guztiak landu ditu (narrazioa, poesia, saiakera…), eta hainbat literatur sari irabazi (Donostia Hiria narrazioan, Irun Hiria eta Espainiako kritikarena poesian, Baporea gazte literaturan, …), 2009an, Gipuzkoako Foru Aldundiak Abadia Saria eman zion, euskararen alorrean egindako lanengatik.